doorheen het jaar / door het jaar heen

In België wordt doorheen vaak, ook door standaardtaalsprekers, als voorzetsel gebruikt in een tijdsbepaling, bijvoorbeeld doorheen het jaar. De betekenis van doorheen is dan 'in de loop van, tijdens'. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in dat gebruik afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of het voorzetsel doorheen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval in de loop van, tijdens, gedurende, door (het jaar). Het voorzetsel door kan in het hele taalgebied wel gecombineerd worden met heen achter het zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld door het jaar heen.

  • Door / tijdens het jaar kun je nog verschillende voorstellingen aan je abonnement toevoegen.
  • Door de jaren (heen) / in de loop van de jaren is het centrum van Brussel erg veranderd.

Doorheen komt ook voor als tweede deel van de voornaamwoordelijke bijwoorden erdoorheen, hierdoorheen, daardoorheen, ergens doorheen. In die context is het woord standaardtaal in het hele taalgebied.

  • We kwamen er maar moeilijk doorheen / maar moeilijk erdoorheen.

Taaladvies.net
Doorheen het jaar / door het jaar heen / tijdens het jaar

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons