drie miljoen mensen hebben / heeft*

Correct is: drie miljoen mensen hebben.

De persoonsvorm van een zin komt normaal gesproken in getal en persoon overeen met het onderwerp van de zin. Als het onderwerp bestaat uit een woordgroep, komt de persoonsvorm overeen met de kern van de woordgroep, dat wil zeggen met het belangrijkste woord daarvan. De kern van het onderwerp drie miljoen mensen is het meervoudige mensen

  • Drie miljoen mensen hebben naar het tv-programma gekeken.
  • Ruim tien miljoen Fransen zijn tijdelijk werkloos.
  • Dertig miljoen kinderen gaan niet naar school door conflicten en rampen.

Taaladvies.net
Zo'n zeven miljoen Japanners beoefent / beoefenen kendo

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons