duizend en eerste / duizend en eende

Zowel duizend en eerste als duizend en eende is correct. Duizend en eerste is de gebruikelijkste vorm.

Rangtelwoorden worden gevormd door het achtervoegsel -de of -ste aan een hoofdtelwoord toe te voegen: twee - tweede, acht - achtste, honderdenvier - honderdenvierde, tweehonderd - tweehonderdste. Het rangtelwoord bij een is niet eende* of eenste*, maar eerste. Het rangtelwoord bij duizend en een is dus in principe duizend en eerste. Toch wordt naast duizend en eerste ook wel duizend en eende gebruikt.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons