e-mail / email

De spelling email is correct in de betekenis 'glasachtige bedekking, (tand)glazuur'.

  • Er zit een barstje in het email.

Als het gaat om elektronische post, is de correcte spelling e-mail, met koppelteken.

  • Er staat een foutje in de e-mail.

In een woord dat bestaat uit een initiaalwoord (zoals e van electronic) en een zelfstandig naamwoord (zoals mail), staat er een koppelteken tussen beide delen: e-mail, e-boek, pc‐tafel, plasma-tv. Een initiaalwoord is een afkorting waarbij de eerste letters van de afgekorte woorden als afzonderlijke letters worden uitgesproken.


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
Email / e-mail

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons