eenheden, symbolen (spatie)

In combinaties van een getal en een symbool voor een eenheid komt er in de regel een spatie tussen het getal en het symbool.

 • 18 cm, 10 ml, 120 km, 58 W, 8 V, 3 cc

Als het geheel deel uitmaakt van een samenstelling, vervalt de spatie.

 • Dit is een 120km-weg.
 • We zwommen in het 25m-bad.

Conventionele eenheden – dat zijn vaste combinaties waarmee naar een technische standaard wordt verwezen – worden altijd aaneengeschreven.

 • 230V, 125cc, 60W, 2pk, 35mm
 • 230V-adapter, 60W-lamp, 35mm-film

De Belgische en Nederlandse normalisatie-instituten schrijven voor alle gevallen een vaste spatie tussen een getal en een eenheid voor, dus ook bij conventionele eenheden en in samenstellingen, bijvoorbeeld 60 W, 60 W-lamp. Die normen gelden in het bijzonder voor technische, gespecialiseerde teksten. In de algemene taalpraktijk wordt er van die normen afgeweken en wordt er dus geen spatie geschreven in conventionele combinaties en samenstellingen.

Taaladvies.net
Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons