enigste / enige

Enig of enige is de aan te bevelen vorm als we de betekenis 'uniek, waarvan er geen tweede is' willen uitdrukken. De vorm enigst(e) is in die betekenis geen standaardtaal.

  • Wachten was het enige wat we konden doen.
  • Elisa is de enige die niet mee kon gaan.

Enigst(e) is wel correct als overtreffende trap van het bijvoeglijk naamwoord enig, dat 'fijn', 'heel leuk', 'heel mooi' betekent. Het bijvoeglijk naamwoord enig komt vooral in Nederland in die betekenis voor.

  • Romeo vindt Julia het enigste meisje van zijn klas. (= het leukste meisje)

Taaladvies.net
Enigste / enige

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons