ere (koppelteken)

Het woord ere wordt in samenstellingen vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na ere staan.

  • ereaalmoezenier, ereburger, eredoctor, erelid, erenotaris, ereonderpastoor, eresecretaris-generaal, erevoorzitter

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na ere- verplicht. Klinkerbotsing komt bij ere- voor in woorden met de lettercombinaties e+e, e+i en e+u.

  • ere-eindredacteur, ere-inspecteur, ere-universiteitsprofessor

aaneenschrijven - hoofdregels (los of aaneen, koppelteken of trema)
aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons