ermee / er mee

We schrijven ermee aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -mee gaat terug op het voorzetsel met.

 • Wat bedoel je ermee? (= wat bedoel je met iets, bijvoorbeeld met die opmerking)
 • Marcel kan ermee leven. (= Marcel kan met iets leven, bijvoorbeeld met haar beslissing)
 • Deze ontwerper is ermee begonnen. (= deze ontwerper is begonnen met iets, bijvoorbeeld met die trend)

Na ermee kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen. De dat-zin of de beknopte bijzin heeft in zulke zinnen dezelfde functie als een naamwoord.

 • De partij zit ermee verveeld dat het nieuws naar de pers gelekt is. (= de partij zit verveeld met iets, zoals in: de partij zit verveeld met de perslek)
 • De directie dreigt ermee de leerlingen te schorsen. (= de directie dreigt met iets, zoals in: de directie dreigt met een schorsing)

Ermee wordt ook aan elkaar geschreven in de vaste combinatie ermee door kunnen. In die combinatie kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met door en kunnen een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • ermee door kunnen (= voldoende zijn): Zijn schoolresultaten kunnen ermee door. Zouden zijn resultaten ermee door kunnen?

In andere gevallen schrijven we er mee in twee woorden. Er en mee zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Hoe meer landen er meedoen, hoe beter. (mee en doen vormen samen het werkwoord meedoen)
 • Wie gaat er mee? (mee en gaan vormen samen het werkwoord meegaan)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord ermee zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen er en mee een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

 • Marcel kan er heel goed mee / heel goed ermee leven.
 • De directie dreigt er opnieuw mee / opnieuw ermee de leerlingen te schorsen.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons