ertussenuit / ertussen uit / er tussen uit

Ertussenuit wordt aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties is ertussenuit  een voornaamwoordelijk bijwoord dat samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • ertussenuit knijpen (= stiekem weggaan, ervandoor gaan): Ik zag dat hij ertussenuit kneep.
 • ertussenuit kunnen (= weg kunnen): Denk je dat die passage ertussenuit kan?
 • ertussenuit moeten (= weg moeten): Die passage was niet goed, die had ertussenuit gemoeten.
 • ertussenuit trekken (= weggaan): Elk lang weekend trekken ze ertussenuit. We zijn er weer tussenuit getrokken.
 • ertussenuit vallen (= uitvallen, wegvallen): Zelfs de beste spelers kunnen ertussenuit vallen.
 • ertussenuit willen (= weg willen): Na de verhuizing wilden ze er graag even tussenuit.
 • ertussenuit zijn (= weg zijn): We willen ertussenuit zijn.

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord ertussenuit zijn van elkaar gescheiden als er tussen er en tussenuit een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

 • Ik zag dat hij er vlug tussenuit / vlug ertussenuit kneep.

We schrijven ertussen uit in twee woorden als uit deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertussen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tussen en een naamwoord.

 • We halen de koekjes met chocolade ertussen uit het assortiment. (= tussen de koekjes, uit hoort bij het assortiment)

Een enkele keer wordt er tussen uit in drie woorden geschreven. Er, tussen en uit zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • Wie van de volksvertegenwoordigers kwam er tussen uit profileringsdrang? (kwam en tussen vormen samen het werkwoord tussenkomen; uit hoort bij profileringsdrang)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons