even goed / evengoed

De spelling van even()goed is afhankelijk van de betekenis. Even goed, in twee woorden, betekent 'net zo goed (als iets of iemand anders), in gelijke mate goed'.

  • Peter kan even goed zingen als Tom.
  • Niet iedereen kan even goed zingen.

Evengoed, aaneengeschreven, betekent 'zonder dat het verschil uitmaakt, met evenveel recht, net zo goed, ook'.

  • Ik werk in de filmwereld, maar ik had evengoed in de autosector kunnen zitten.
  • Je zou het een gemiste kans kunnen noemen, maar je zou evengoed kunnen zeggen dat we die kans nog tegoed hebben.

Taaladvies.net
Evengoed / even goed

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons