evolutie / ontwikkeling

Evolutie en ontwikkeling zijn allebei standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'geleidelijke verandering in een bepaalde richting'. In België wordt vaker evolutie gebruikt; in Nederland is ontwikkeling het gewoonste woord.

  • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid analyseert elk jaar de ontwikkeling / evolutie van de sociale bescherming in België.
  • Op de website kunt u de ontwikkeling / evolutie van de stookolieprijs volgen.
  • Alle vergoedingen volgen de ontwikkeling / evolutie van het gezondheidsindexcijfer.

Ontwikkeling en evolutie worden ook vaak gebruikt in samenstellingen, bijvoorbeeld loonontwikkeling / loonevolutie, marktontwikkeling / marktevolutie en prijsontwikkeling / prijsevolutie.

Taaladvies.net
Evolutie / ontwikkeling

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons