geüpgraded / geüpgradede / geüpgrade*

Het correct gespelde voltooid deelwoord van upgraden is geüpgraded.

De stam van upgraden is upgrade. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Om te voorkomen dat de combinatie e + u als eu wordt gelezen, plaatsen we een trema op de u. Achteraan voegen we de uitgang -d toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -de(n) eindigt (upgradede).

  • ge + upgrade (stam) + d = geüpgraded

Als geüpgraded als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is geüpgradede de correcte spelling.

  • de geüpgradede versie

De e aan het einde van een Engelse stam blijft ook in de vervoegde vormen onuitgesproken. We zeggen dus [gəupgreet] en [gəupgreedə], niet [gəupgreedət]* en [gəupgreedədə]*.


werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons