geüpload / upgeload*

Het correcte voltooid deelwoord van uploaden is geüpload.

Uploaden is een onscheidbaar werkwoord. Het voorvoegsel ge- van het voltooid deelwoord wordt aan het begin van de werkwoordsvorm geplaatst.

Als geüpload als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is geüploade de correcte spelling.

  • het geüploade bestand

Taaladvies.net
Downloaden (scheidbaar of niet?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons