ge-cc'd / gecc'd*/ geccd* / gecced* / ge-cc't* / gecc't*

Het correct gespelde voltooid deelwoord van cc'en is ge-cc'd.

De stam van cc'en is cc. Cc is een initiaalwoord, een afkorting die letter voor letter wordt uitgesproken. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Tussen het voorvoegsel ge en het initiaalwoord cc staat een koppelteken. Achteraan voegen we de uitgang -d toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -de(n) eindigt (cc'de).

  • ge + cc (stam) + d = ge-cc'd

Als ge-cc'd als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is ge-cc'de de correcte spelling.

  • de ge-cc'de collega

aaneenschrijven - combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

Taaladvies.net
Ge-cc'd / gecc't / gecc'd / ge-cc't

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons