ge-sms't / gesms't* / ge-sms'd* / gesms'd*

Het correct gespelde voltooid deelwoord van sms'en is ge-sms't. De stam van sms'en is sms. Sms is een initiaalwoord, een afkorting die letter voor letter wordt uitgesproken. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Tussen het voorvoegsel ge en het initiaalwoord sms staat een koppelteken. Achteraan voegen we de uitgang -t toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -te(n)eindigt (sms'te).

  • ge + sms (stam) + t = ge-sms't

Als ge-sms't als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is ge-sms'te de correcte spelling.

  • de ge-sms'te afspraak


aaneenschrijven - combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

Taaladvies.net
Sms-en / sms'en
Ge-cc'd / gecc't / gecc'd / ge-cc't

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons