gedachtestreepjes, haakjes of komma's

Om een zin te onderbreken met een korte zin of een zinsnede kunnen we komma's, gedachtestreepjes of haakjes gebruiken. Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan komma's. Die zijn minder nadrukkelijk dan gedachtestreepjes of haakjes. Gedachtestreepjes leggen meer nadruk op wat ertussen staat; haakjes suggereren meer dat de verklaring of toevoeging minder belangrijk is.

  • In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij levensverzekeringen, hebben wij uw medische gegevens nodig.
  • In enkele gevallen − bijvoorbeeld bij levensverzekeringen − hebben wij uw medische gegevens nodig.
  • In enkele gevallen (bijvoorbeeld bij levensverzekeringen) hebben wij uw medische gegevens nodig.

Taaladvies.net
Gedachtestreepje
Ronde haakjes, gebruik van -

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons