gedesignd / gedesigned*

Het correct gespelde voltooid deelwoord van designen is gedesignd.

De stam van designen is design. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan het voorvoegsel ge- toe. Achteraan voegen we de uitgang -d toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -de(n) eindigt (designde).

  • ge + design (stam) + d = gedesignd

Als gedesignd als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is gedesignde de correcte spelling.

  • het gedesignde logo

werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Taaladvies.net
Gedesigned / gedesignd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons