gegeerd / begeerd

Gegeerd is standaardtaal in België in de betekenis 'in trek'. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn begeerd, gewenst, gewild en gezocht.

  • Hij is een gegeerde / begeerde vrijgezel.
  • Informatici zijn erg gegeerd / gewild op de arbeidsmarkt.
  • Blauwe bloemen zijn erg gegeerd / gezocht omdat ze zeldzaam zijn en een mysterieuze uitstraling hebben.

Gegeerd is standaardtaal in het hele taalgebied om te verwijzen naar een wapenschild met driehoekige vlakken, die geren genoemd worden.

  • De ridder heeft in zijn linkerhand een gegeerd wapenschild.

Taaladvies.net
Gegeerd / begeerd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons