genitief (taalkundige term)

synoniem = bezitsvorm, tweede naamval

De genitief is een vorm die aangeeft van wie of wat iets is. Bij zelfstandige naamwoorden is dat de bezits-s. De betekenis ervan kan worden omschreven met een van-bepaling.

 • Obama's grootmoeder (= de grootmoeder van Obama)
 • Frankrijks culturele identiteit (= de culturele identiteit van Frankrijk)
 • vaders rommelige kantoor (= het rommelige kantoor van vader)

Ook bijvoeglijke naamwoorden krijgen een bezits-s als ze voorafgegaan worden door iets, niets, wat, veel, weinig of wat voor en het geheel de waarde van een zelfstandig naamwoord heeft.

 • Het was niets bijzonders.
 • Ik heb wel wat beters te doen.
 • Er wordt veel goeds over John gezegd.

Oude genitiefvormen komen nog voor in vaste combinaties.

 • de man wiens vrouw ik benijd
 • zijns ondanks
 • in naam der wet
 • de tand des tijds

zelfstandige naamwoorden - spelling van bezitsvormen (bezits-s, apostrof, genitief)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons