geprobeerd / proberen

In de voltooide tijden is zowel het voltooid deelwoord geprobeerd als de infinitief proberen correct.

  • Ze heeft geprobeerd / proberen te bellen.

Als er een lijdend voorwerp in de zin staat, is er wel een verschil tussen beide vormen: het lijdend voorwerp staat dan ofwel na het voltooid deelwoord geprobeerd ofwel voor de infinitief proberen.

  • Ze heeft geprobeerd me te bellen.
  • Ze heeft me proberen te bellen.

Daarnaast komt ook nog de constructie voor waarbij het lijdend voorwerp voor het voltooid deelwoord staat: Ze heeft me geprobeerd te bellen. Die constructie is standaardtaal in Nederland.

Taaladvies.net
Proberen / geprobeerd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons