geworden (in passief, in een passieve zin, in de lijdende vorm)

Om een passieve zin in de voltooide tijd te plaatsen, gebruiken we het hulpwerkwoord zijn. Het hulpwerkwoord van het passief worden wordt daarbij niet uitgedrukt. De actieve zin Hij heeft/had de mooiste actrice aangenomen heeft als passieve tegenhanger De mooiste actrice is/was aangenomen. Sommige taalgebruikers hebben de neiging om in zulke passieve zinnen het hulpwerkwoord geworden (of geweest) toe te voegen, onder andere in ambtelijke taal. Dat gebruik behoort niet tot de standaardtaal.

niet

maar wel

De mooiste actrice is aangenomen geworden.

De mooiste actrice is aangenomen.

De leerling is gestraft geworden wegens afkijken.

De leerling is gestraft wegens afkijken.

De gerestaureerde gebouwen zijn onlangs in gebruik genomen geworden.

De gerestaureerde gebouwen zijn onlangs in gebruik genomen.

Het jeugdhuis is altijd stiefmoederlijk behandeld geworden.

Het jeugdhuis is altijd stiefmoederlijk behandeld.

Zijn as is op zee verstrooid geweest.

Zijn as is op zee verstrooid.

Uren en uren is er naar de oorzaak gezocht geweest.

Uren en uren is er naar de oorzaak gezocht.

Actieve zinnen waarin geweest en geworden geen hulpwerkwoorden van het passief maar koppelwerkwoorden zijn, zijn wel correct.

  • Els is gisteren erg verstrooid geweest. (verstrooid = niet bij de zaak)
  • De Oosterschelde is in korte tijd heel geliefd geworden bij natuurliefhebbers. (geliefd = aantrekkelijk)

Taaladvies.net
Geworden (in zinnen in de lijdende vorm)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons