gezien hebben / hebben gezien

Een voltooid deelwoord, zoals gezien, kan zowel voor als na het werkwoord hebben staan. Het is een hardnekkig misverstand dat het voltooid deelwoord alleen achteraan mag staan. Als we praten, hebben we zelfs meer de neiging om het voltooid deelwoord vooraan te zetten. Ook in geschreven taal zijn beide volgordes even goed. De keuze wordt bepaald door ons gevoel voor zinsritme.

  • Hij kan dat niet hebben gezien / gezien hebben.
  • Hij zegt dat ze dat niet hebben gezien / gezien hebben.

Bij meer dan twee werkwoorden achteraan in de zin wordt de volgorde iets strikter. Het voltooid deelwoord moet dan altijd helemaal in het begin staan van de werkwoordengroep of volledig aan het eind, maar niet tussen de andere werkwoorden in.

  • Hij zou dat moeten hebben gezien / gezien moeten hebben.
  • Hij zegt dat ze dat moeten hebben gezien / gezien moeten hebben.

De volgorde Hij zou dat moeten gezien hebben komt vaak voor in de spreektaal, maar is geen verzorgde schrijftaal.

Taaladvies.net
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons