Google / google*

De correcte spelling is Google, met een hoofdletter. Bij merk- en bedrijfsnamen nemen we de schrijfwijze over die de naamgever gekozen heeft.

Samenstellingen met Google schrijven we ook met een hoofdletter, zoals andere samenstellingen met een eigennaam als linkerdeel. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na de eigennaam staan. Op die manier kunt u de merknaam beter laten uitkomen.

  • Googleaccount / Google-account
  • Googlemelding / Google-melding
  • Googlepagina / Google-pagina

Het werkwoord googelen schrijven we met een kleine letter, zoals andere werkwoorden die van een eigennaam zijn afgeleid.


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Powerpointpresentatie / Powerpoint-presentatie / PowerPoint-presentatie / PowerPointpresentatie / powerpointpresentatie

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons