grondwet (hoofdletter)

Als we verwijzen naar de unieke tekst die op een bepaald moment van kracht is, schrijven we Grondwet met een hoofdletter. Grondwet is dan een eigennaam.

 • De bevoegdheden van de gemeenschappen zijn opgenomen in de Grondwet.
 • In de Grondwet staan de basisprincipes van onze democratische rechtsstaat en wordt de indeling van België vastgelegd.

In de algemene betekenis 'wet die tot basis, tot grondslag van iets dient' is grondwet een soortnaam. Het woord krijgt dan een kleine letter.

 • De grondslag van een staat wordt vaak opgenomen in een grondwet.
   

Taaladvies.net
Grondwet (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons