Grote Oorlog / Groote Oorlog

Beide spellingen zijn correct.

Groote in de Groote Oorlog wordt vaak met twee o's geschreven. Het woord is dan gespeld volgens de regels zoals die in de tweede helft van de 19e eeuw in de spelling-De Vries en Te Winkel zijn vastgelegd. De spelling met twee klinkertekens in woorden zoals groote, oogen, veeren en teenen is van toepassing gebleven tot de invoering van de Woordenlijst van 1954. De historische spelling Groote Oorlog wordt nu nog altijd gebruikt om te verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog, mede onder invloed van het succesboek De Groote Oorlog van Sophie De Schaepdrijver. Ook in de naam van de herdenking komt de historische spelling voor: 100 jaar Groote Oorlog 2014-18.

Er is geen noodzaak om de historische spelling te gebruiken. Benamingen van historische gebeurtenissen en perioden spellen we normaal gezien volgens de huidige spellingregels. U kunt dus evengoed de Grote Oorlog schrijven.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons