hierlangs / langs hier

Langs hier is standaardtaal in België in de betekenis 'via deze weg'. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn hierlangs en omschrijvingen als via deze weg/dit raam/deze trap en op deze manier.

  • Kom snel langs hier / hierlangs, voor iemand je ziet!

Langs hier is ook standaardtaal in België in de betekenis 'deze kant op'. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn hierheen en deze kant op.

  • Kunnen jullie na school nog even langs hier / hierheen komen?

Taaladvies.net
Langs daar / daarlangs

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons