hiernaar / hier naar

We schrijven hiernaar aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Hij verwees hiernaar in zijn uiteenzetting. (= hij verwees naar iets, bijvoorbeeld naar deze brief)
 • Wie hiernaar wil kijken, kan terecht in de kleine zaal. (= wie naar iets wil kijken, bijvoorbeeld naar deze documentaire)
 • Ze heeft hiernaar uitgekeken. (= ze heeft uitgekeken naar iets, bijvoorbeeld naar dit feest)

In andere gevallen schrijven we hier naar in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Je kunt hier naar binnen glippen. (naar hoort bij binnen)
 • Hij ging hier naar school. (naar hoort bij school)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord hiernaar zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen hier en naar een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 •  Hij verwees hier verschillende keren naar / verschillende keren hiernaar in zijn uiteenzetting.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons