hoeven / moeten

Over het algemeen geeft niet hoeven aan dat iets niet noodzakelijk of wenselijk is.

  • Je hoeft niet op tijd te zijn. (= het is niet nodig dat je op tijd bent)

Niet moeten geeft aan dat het noodzakelijk, wenselijk of beter is dat iets niet gebeurt of het geval is. De betekenis van niet moeten komt daarmee in de buurt van die van niet mogen.

  • Ze moet hem vooral niet vertrouwen! (= het is nodig dat ze hem niet vertrouwt)

In België wordt niet moeten ook vaak in de betekenis van niet hoeven gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of niet moeten in die betekenis tot de standaardtaal in België kan worden gerekend.

Het onderscheid tussen moeten en hoeven geldt zowel voor expliciete ontkenningen, bijvoorbeeld met niet, geen, niets, niemand, nooit of nergens, als voor impliciete ontkenningen, bijvoorbeeld met alleen maar ('niet meer dan'), nauwelijks ('bijna niet'), pas ('niet eerder dan'), slechts ('niet meer dan'), weinig ('niet veel') of zelden ('niet vaak').

  • Je hoeft niets klaar te maken, wij zorgen voor het eten. (= het is niet nodig dat je iets klaarmaakt)
  • Jullie hoeven pas morgen te betalen, er is dus nog tijd om naar de bank te gaan. (= het is niet eerder dan morgen noodzakelijk dat jullie betalen)

Taaladvies.net
Hoeven - moeten (in ontkennende zin)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons