iets fris / iets fris'*

De correcte spelling is iets fris, zonder apostrof.

Als de combinatie van iets, niets, wat, veel, weinig of wat voor met een bijvoeglijk naamwoord de waarde van een zelfstandig naamwoord heeft, krijgt het bijvoeglijk naamwoord een buigings-s.

Als het grondwoord eindigt op -s, -sch of een andere sisklank, vervalt de s van het achtervoegsel. Bijvoorbeeld: iets fris, iets complex, iets Belgisch.

medeklinkers - gelijkvormigheid in de spelling

Taaladvies.net
Iets louche' / iets louche / iets louches

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons