in Frage / im Frage

In Frage en im Frage zijn allebei correct.

  • De vraag of racisme een rol speelde is in deze fase niet in / im Frage, wel waarom het Openbaar Ministerie liegt in de persverklaring.
  • Het kwam niet in / im Frage dat ze zouden meewerken aan een erfelijkheidsonderzoek.

In / im Frage zijn en in / im Frage komen betekenen: 'aan de orde zijn/komen', 'in aanmerking komen' of 'sprake zijn van'. In de taal van herkomst, het Duits, is alleen in Frage correct. In het Nederlands is ook de variant im Frage in zwang geraakt. Die vorm is zodanig ingeburgerd in het Nederlands dat hij als correct kan worden beschouwd.

Taaladvies.net
Im / in Frage

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons