in meer of mindere mate / in meerdere of mindere mate / in mindere of meerdere mate / in min of meerdere mate

Correct zijn de vormen in meer of mindere mate, in meerdere of mindere mate en in mindere of meerdere mate. De gebruikelijkste vorm is in meer of mindere mate.

De variant in min of meerdere mate wordt door een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers afgekeurd. Het is daarom niet duidelijk of die variant tot de standaardtaal gerekend kan worden.

Taaladvies.net
Mate (in min of meerdere – / in mindere of meerdere – / in meerdere of mindere – / in meer of mindere –)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons