in / op de school

Zowel het voorzetsel in als op is correct als er voor school een lidwoord, een aanwijzend voornaamwoord (die, dat), of een bezittelijk voornaamwoord (zijn, haar, ons) staat. Vaak zijn beide voorzetsels bruikbaar. In de school verwijst sterker naar het concrete gebouw; het betekent 'binnen de muren van de school'. Op de school verwijst sterker naar de functie van het gebouw, als instelling voor onderwijs.

  • In die school is er een grote sportzaal.
  • Op onze school besteden we veel aandacht aan de zorg voor leerlingen.

Als er geen lidwoord staat bij school, is alleen op school correct.

  • Op school leer je lezen en rekenen.

Taaladvies.net
In / op de polikliniek

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons