in / op het kantoor

Zowel het voorzetsel in als op is correct als er voor kantoor een lidwoord, een aanwijzend voornaamwoord (die, dat), of een bezittelijk voornaamwoord (zijn, haar, ons) staat. Vaak zijn beide voorzetsels bruikbaar. In het kantoor verwijst sterker naar een concrete ruimte of een concreet gebouw; het betekent 'binnen de muren van het kantoor'. Op een kantoor verwijst sterker naar de functie van het gebouw of de ruimte als plaats waar allerlei administratieve handelingen worden uitgevoerd.

  • Ik werk niet graag in een kantoor met glazen wanden.
  • Als je op een kantoor wilt werken, moet je goed overweg kunnen met een pc.

Als er geen lidwoord staat voor kantoor, is alleen op kantoor correct.

  • Planten op kantoor verbeteren de luchtkwaliteit.

Taaladvies.net
In / op de polikliniek

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons