jaar / jaren

Zoals de meeste andere hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden blijft de tijdsaanduider jaar na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na nul, na een kommagetal en na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt.

 • Ze zijn bijna twintig jaar getrouwd.
 • Dertig jaar is niet genoeg.
 • Zij heeft nul jaar anciënniteit.
 • Nederlandse jongeren zijn gemiddeld 23,7 jaar oud als ze het huis uit gaan.
 • Onze bibliotheek organiseert al een paar jaar voorleesmomenten.

De meervoudsvorm jaren kan een enkele keer toch gebruikt worden, namelijk als de nadruk op de losse eenheden ligt of als een bepaalde tijdsduur – die meestal als vervelend wordt ervaren – benadrukt wordt. Als er een bijvoeglijk naamwoord vlak voor de tijdsaanduider staat, wordt altijd de meervoudsvorm gebruikt.

 • Als je die twee jaar / jaren erbij mag rekenen, heb je wel voldoende ervaring om in aanmerking te komen.
 • De voorbije twee jaar / jaren waren een verschrikking.
 • De organisatie kan terugkijken op tien succesvolle jaren.

De meervoudsvorm jaren wordt ook gebruikt na vele aantallen, tientallen en na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen, miljarden enzovoort.

 • Het zal nog tientallen jaren duren voordat het vertrouwen in de sector weer hersteld is.
 • Miljoenen jaren geleden zou er regenwoud op de Zuidpool geweest zijn.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • Sinds een aantal jaar / jaren grijpen steeds meer mensen naar de fiets.

Als het woord jaar onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan. Het gaat dan om constructies als uitgedrukt in … en omrekenen in … Ook hier komt in België de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • Hoeveel bedraagt de gemiddelde anciënniteit van de consultants, uitgedrukt in jaar / jaren?


hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)
tijdsaanduidende zelfstandige naamwoorden, tijdseenheden ( enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons