jl. / j.l.*

Voor jongstleden wordt de afkorting jl. gebruikt, met een punt op het einde. Het is aan te bevelen jongstleden voluit te schrijven.

Jl. is een echte afkorting. Dat is een verkorte vorm die wordt uitgesproken zoals het woord waarvoor de afkorting voluit staat: jongstleden. Echte afkortingen worden ook redactionele afkortingen genoemd. We schrijven ze meestal klein met een punt na elk afgekort woord.

Vergelijkbare voorbeelden zijn nr. (nummer), nl. (namelijk), cf. (confer), m.a.w. (met andere woorden) en n.v.t. (niet van toepassing).

afkortingen - spelling van echte afkortingen

Taaladvies.net
J.l. / jl.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons