koutje / koudje*

De verkleinvorm van het zelfstandig naamwoord kou ('verkoudheid') is koutje. Kou heeft als vormvariant koude, maar voor het verkleinwoord gaan we uit van de vorm kou. De verkleinvorm koudje* is dus niet correct.

  • Ik heb een koutje gevat.

In koudjes, de verkleinende vorm van het bijvoeglijk naamwoord koud, blijft de d behouden.

  • 't Is koudjes vandaag.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons