kwartier / kwartieren

Zoals de meeste andere hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden blijft de tijdsaanduider kwartier na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na nul, na een kommagetal en na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt.

 • Het heeft ongeveer drie kwartier geduurd.
 • Deze personen besteedden tijdens de onderzochte week nul kwartier aan lezen.
 • Als ik goed heb gerekend, is 0,2 kwartier gelijk aan 3 minuten.
 • Een paar kwartier later was hij er.

De meervoudsvorm kwartieren kan een enkele keer toch gebruikt worden, namelijk als de nadruk op de losse eenheden ligt of als een bepaalde tijdsduur – die meestal als vervelend wordt ervaren – benadrukt wordt. Als er een bijvoeglijk naamwoord vlak voor de tijdsaanduider staat, wordt altijd de meervoudsvorm gebruikt.

 • Als je die twee kwartier / kwartieren erbij mag rekenen, heb je wel een voldoende aantal uren gewerkt.
 • Die drie kwartier / kwartieren waren een verschrikking!
 • Dat waren drie eenzame kwartieren!

De meervoudsvorm kwartieren wordt ook gebruikt na vele aantallen, tientallen en na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen, miljarden enzovoort.

 • Ik zou tientallen kwartieren nodig hebben om dat in orde te krijgen.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • Ik denk dat het een drietal kwartier / kwartieren duurde.

Als het woord kwartier onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan. Het gaat dan om constructies als uitgedrukt in … en omrekenen in … Ook hier komt in België de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • Hoeveel zou dat zijn als je het in kwartier / kwartieren uitrekent?


hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)
tijdsaanduidende zelfstandige naamwoorden, tijdseenheden ( enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons