leenvertaling (taalkundige term)

Een leenvertaling is een letterlijke vertaling waarbij de structuur van een woord of woordcombinatie uit een andere taal helemaal of grotendeels behouden blijft. Voorbeelden zijn: vroeger of later (sooner or later), eindereeks (fin de série), op zijn honger blijven (rester sur sa faim), microgolf (microwave), dagdagelijks (tagtäglich), negentiger jaren (neunziger Jahre).

De term leenvertaling is op zich een neutrale aanduiding. De uitheemse oorsprong van een woord of constructie hoeft niet per se een afkeuring in te houden; veel leenvertalingen zijn zonder meer in het Nederlands aanvaard.

Taaladvies.net
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons