legitimeren / identificeren

Zowel zich legitimeren als zich identificeren betekent 'zijn identiteit bewijzen'.

Zich legitimeren gebeurt uitsluitend met een schriftelijk bewijs (een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) en op verzoek van iemand die daartoe gerechtigd is (zoals een politieagent of een loketbediende). Legitimeren is meestal wederkerend: Ik legitimeer me. Bij legitimeren gaat het er niet zozeer om wie de desbetreffende persoon is, maar meer om wat hij is.

Zich identificeren gaat meer om wie de desbetreffende persoon is. Zich identificeren (met) heeft daarnaast ook de figuurlijke betekenis 'zich vereenzelvigen (met)', bijvoorbeeld: zich identificeren met Napoleon. Identificeren kan zonder zich gebruikt worden. Het betekent dan 'de identiteit vaststellen van', bijvoorbeeld: Het slachtoffer kon zijn overvaller identificeren.

Taaladvies.net
Legitimeren / identificeren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons