lidwoord (taalkundige term)

synoniem = artikel

Een lidwoord staat vóór een zelfstandig naamwoord en drukt daarvan de bepaaldheid uit. Er zijn drie lidwoorden: de, het en een. Een is het onbepaald lidwoord: het duidt iets aan wat nog niet nader bekend is op het ogenblik dat er het eerst over wordt gesproken.

  • Martha heeft een tekening gemaakt.

De en het zijn bepaalde lidwoorden: ze duiden iets bepaalds of individueels aan in een situatie of context die bekend is.

  • Martha heeft een tekening gemaakt. De tekening hangt nu op onze keukendeur.
  • Kasper heeft een paard geboetseerd. Het beeldje staat op mijn werktafel.

Het bepaald lidwoord het wordt gebruikt bij enkelvoudige onzijdige zelfstandige naamwoorden; de in combinatie met enkelvoudige vrouwelijke en mannelijke zelfstandige naamwoorden en met meervoudsvormen van zowel het-woorden als de-woorden. Het onbepaald lidwoord een wordt gebruikt bij telbare zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud.

Van de bepaalde lidwoorden bestaan de oude naamvalsvormen des, der en den, die nog in enkele vaste uitdrukkingen voorkomen. Bijvoorbeeld: de tand des tijds, in naam der wet, in den beginne. De 's in tijdsbepalingen is een verkorting van des: 's avonds, 's maandags, 's zomers.

De of het

 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons