mee hebben / meehebben / bij zich hebben

Meehebben of mee hebben wordt in het hele taalgebied vaak gebruikt in de betekenis 'bij zich hebben', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of iets meehebben of mee hebben tot de standaardtaal gerekend kan worden. Standaardtaal zijn in elk geval iets bij zich hebben, iets meegebracht hebben en iets meegenomen hebben.

 • Je kent wel van die types die nooit geld bij zich hebben.
 • Heb jij zakdoekjes meegebracht?
 • We hebben een plattegrond meegenomen.

Meehebben of mee hebben is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen 'in zijn voordeel hebben' en 'op zijn hand hebben'.

 • De renner had zijn leeftijd niet mee, maar zijn talent heeft dat ruimschoots goedgemaakt.
 • Kristoff had het publiek helemaal mee: iedereen zong uit volle borst mee.

Taaladvies.net
Meehebben / bij zich hebben / meebrengen / meenemen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons