naar verluidt / naar verluid*

De correcte spelling is naar verluidt. De oorspronkelijke uitdrukking luidde naar het verluidt, een constructie die te vergelijken is met naar het schijnt. Verluiden betekent 'gezegd worden, bericht worden'. De betekenis van naar verluidt is dus 'naar men zegt'.

Naar verluid(t) wordt ook weleens opgevat als een verkorting van naar verluid wordt, waarbij verluid een deelwoord is en dus geen -t krijgt. Maar de spelling naar verluid* is niet correct.

Taaladvies.net
Naar verluid / verluidt

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons