namelijk / met name

Namelijk heeft niet dezelfde betekenis als met name. Namelijk wordt gebruikt om een opsomming in te leiden waarbij alle leden bij de naam worden genoemd. De betekenis van namelijk is bij een opsomming te omschrijven als 'te weten'.

  • De maatregel is van kracht in drie Vlaamse provincies, namelijk West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Met name wordt gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal te noemen. De betekenis is te omschrijven als 'voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend, onder meer'.

  • Sommige bestuursleden, met name Vera Joostens en Bert Pieters, hebben veel kritiek op de besparingsplannen.
  • De centrale vraag is of die aanpak ook werkt bij andere doelgroepen, met name gezinnen die leven in armoede.

Met name wordt met dezelfde betekenis ook gebruikt in gevallen waarin er geen naam wordt genoemd.

  • Bij sommige weersomstandigheden krijg je sneller last van gewrichtsontstekingen, met name als het koud of vochtig is.

De oorspronkelijke betekenis van met name is 'met de volgende naam, geheten' (bijvoorbeeld de voorzitter, met name Vera Joostens). Dat gebruik is verouderd. Met name komt wel nog voor in de uitdrukking iemand met name noemen.

Taaladvies.net
Met name

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons