netto loon / nettoloon

De correcte spelling is nettoloon, aaneen. Als er vlak na netto een zelfstandig naamwoord staat, wordt het geheel aan elkaar geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na netto staan.

  • nettobedrag, nettoloon, nettoprijs, nettowinst

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na netto- verplicht. Klinkerbotsing komt met netto- voor in woorden met de lettercombinaties o+e, o+i, o+o en o+u.

  • netto-energiebehoefte, netto-inkomen, netto-opbrengst, netto-uurloon

Taaladvies.net
Bruto(-)inkomsten / netto(-)inkomsten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons