niet denkbeeldig / niet ondenkbeeldig

Als we willen uitdrukken dat iets waarschijnlijk of mogelijk is, kunnen we de combinaties niet denkbeeldig en niet ondenkbaar gebruiken.

  • Het is niet denkbeeldig / niet ondenkbaar dat de misdadiger door procedurefouten vrijuit zal gaan.

In de praktijk wordt ook weleens de combinatie niet ondenkbeeldig gebruikt om uit te drukken dat iets waarschijnlijk of mogelijk is. Uit de context blijkt gewoonlijk wat er bedoeld is, maar omdat er letterlijk genomen het tegenovergestelde staat van wat bedoeld is, is dat gebruik voor sommige taalgebruikers niet aanvaardbaar. Daarom is het niet duidelijk of niet ondenkbeeldig als correct kan worden beschouwd in de betekenis 'waarschijnlijk, mogelijk'.

Taaladvies.net
Niet ondenkbeeldig / niet denkbeeldig / niet ondenkbaar

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons