noch …, noch … noch … wil / willen

Een onderwerp dat uit een nevenschikking met noch of met de reeksvormer noch … noch … bestaat en enkelvoudige leden heeft, kan altijd met een enkelvoudige persoonsvorm worden gecombineerd. Een meervoudsvorm is meestal ook mogelijk, behalve in die gevallen waarin bij vervanging van noch of noch … noch … door en de enkelvoudsvorm de gewone vorm is.

  • Noch Ann noch Joost wil / willen ermee doorgaan.
  • Er ligt worst noch bloemkool in de ijskast. (vergelijk met Er ligt worst en bloemkool in de ijskast)

Als beide delen van de nevenschikking meervoudig zijn of als een van beide delen meervoudig is, heeft de persoonsvorm de meervoudsvorm.

  • Noch de kloosters, noch de ziekenhuizen hebben daarvan iets op papier bewaard.
  • De ministers noch de premier wilden iets zeggen.

Taaladvies.net
Noch Jan noch Piet hebben / heeft dat gedaan

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons