nummer, nummers (afkorting)

Voor nummer kan de afkorting nr. gebruikt worden.

De meervoudsvorm nummers kan worden afgekort als nrs., bijvoorbeeld nrs. 1-10 ('nummers 1 tot en met 10'). Vaak kan in plaats van het meervoud ook het enkelvoud gebruikt worden: nr. 1-10 ('nummer 1 tot en met 10').

Het is aan te bevelen om zowel nummer als nummers zo veel mogelijk voluit te schrijven.

Taaladvies.net
Artt. / art.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons