om het even wie / wie ook / eender wie / gelijk wie

Combinaties met om het even wie en wie (dan) ook zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Gelijk wie en eender wie zijn standaardtaal in België.

  • Ik kan om het even wie kloppen.
  • Wie er ook wint, gemakkelijke onderhandelingen worden het niet.
  • Er staat geen foto op de badge, dus hij kan door gelijk wie gebruikt worden.
  • Eender wie kan zoiets beweren.

Taaladvies.net
Gelijk wie / eender wie / om het even wie / wie dan ook

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons