omdat / doordat

In het hedendaagse Nederlands kan een oorzaak worden uitgedrukt met doordat, maar ook met omdat. Een reden kan alleen met omdat worden uitgedrukt.

Een reden is iets subjectiefs, heeft te maken met de menselijke wil of een menselijke keuze. Een oorzaak ligt buiten de menselijke wil, wordt beïnvloed door externe omstandigheden.

  • Ik weiger te dansen, omdat ik twee linkervoeten heb. (reden)
  • Ze kwam te laat omdat / doordat ze autopech had gehad. (oorzaak)

Taaladvies.net
Omdat / doordat

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons