onmiddellijk / onmiddelijk*

De correcte spelling is onmiddellijk. Onmiddellijk wordt met twee l'en geschreven omdat het een afleiding is van het woord middel, dat op een l eindigt, met het achtervoegsel -lijk, dat met een l begint. Die twee l'en worden behouden, omdat volgens het beginsel van de gelijkvormigheid woorden en woorddelen zo veel mogelijk op dezelfde manier moeten worden gespeld. Een vergelijkbaar voorbeeld is adellijk.

 • onmiddellijk (= on- + middel + -lijk)
 • adellijk (= adel + -lijk)

De meeste afleidingen op -(e)lijk hebben maar één l, omdat het grondwoord niet op een l eindigt.

 • gemakkelijk (= gemak + -elijk)
 • lichamelijk (= lichaam + -elijk)
 • redelijk (= rede + -lijk)


basisprincipes van de Nederlandse spelling

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons